Klachtenprocedure

De medewerkers van de adoptiedienst staan open voor eventuele klachten en suggesties om de dienstverlening te verbeteren of bij te sturen. Je kan je met een klacht dan ook best richten tot de medewerkers van de adoptiedienst of tot de directie. Bij een klacht zal de adoptiedienst binnen de 15 dagen een eerste reactie geven met vermelding van ontvangst van de klacht en met een voorstel voor de aanpak.

Indien je bij de dienst niet terecht kan, kan je je richten tot de Vlaamse autoriteit inzake adoptie: www.kindengezin.be