Ons hulpverleningsaanbod

(Je bent zwanger en) je overweegt afstand van je kind met het oog op adoptie

Wanneer iemand ongewenst zwanger is of meent niet in staat te zijn om een kind zelf op te voeden en overweegt het kind af te staan voor adoptie kan men bij de adoptiedienst terecht voor begeleiding tijdens dit beslissingsproces.
De begeleiding is erop gericht de geboorte-ouder(s) de gelegenheid en tijd te geven om tot een goede en weloverwogen beslissing te komen in verband met de toekomst en de opvoeding van het kind.
Dit gebeurt zonder druk uit te oefenen in de ene of andere richting. Minder ingrijpende oplossingen worden samen onderzocht en besproken.

Voor meer informatie over de werking van de adoptiedienst verwijzen wij u graag door naar de website van Adoptiehuis www.adoptiehuis.be