Veel gestelde vragen

Hoe lang moeten we wachten op een kindje?

Velen vragen zich af hoelang het duurt vooraleer een kindje in hun gezin kan komen. Deze - begrijpelijke - vraag is zeer moeilijk te beantwoorden omdat er meerdere factoren meespelen.
De 'wachttijden' zijn enerzijds afhankelijk van de wensen van het kandidaat-adoptiegezin.
Anderzijds is het aantal begeleidingen van ongewenst zwangeren en ouders die overwegen hun kind af te staan, die leiden tot de beslissing van adoptie, onmogelijk in te schatten.
Kandidaat-adoptanten dienen er wel rekening mee te houden dat het meerdere jaren kan duren tot een adoptiekindje in hun gezin opgenomen kan worden.

De wachttijd voor kandidaat-adoptanten is gemiddeld 5 jaar vanaf het moment van de aanmelding bij Kind en Gezin. Eenmaal kandidaat-adoptanten de screenings- en selectieprocedure bij De Mutsaard hebben doorlopen, komen zij op de wachtlijst van de dienst zelf.

Welke kinderen ?

  • Meestal gaat het om baby's waarvan we de ouders al in begeleiding hebben van voor of van kort na de bevalling;
  • Leeftijd is minstens 2 maand bij plaatsing, omwille van wettelijke bedenktermijn van 2 maand die de geboorteouders hebben.
  • Kinderen verblijven de eerste maanden in een opvanggezin, totdat de geboorteouders een beslissing nemen.
  • Heel soms zijn er ook oudere kinderen, maximum tot nu toe was 5 jaar (1x), een andere keer 1 jaar oud.