Wat is adoptie?

Juridisch betekent volle adoptie dat de band van het kind met zijn geboorteouders volledig wordt doorgeknipt. Het kind wordt voor altijd opgenomen in een andere familie; het krijgt een nieuwe naam en hetzelfde statuut als een biologisch eigen kind. Er is in principe geen contact meer met de geboorte-ouders.

Hoe verloopt de adoptieprocedure?

Geboorte-ouders kunnen wettelijk gezien pas twee maanden na de geboorte van het kind beslissen het kind af te staan voor adoptie. Deze twee maanden moeten ze de kans krijgen een weloverwogen beslissing te nemen over de toekomst van het kind.

Wanneer de geboorte-ouder op het einde van deze wettelijke wachttijd beslist tot afstand voor adoptie, kan de eigenlijke juridische adoptieprocedure van start gaan.

De eerste stap dan is dat de geboorteouders bij ons op de dienst een verklaring op eer ondertekenen.
Pas na deze ondertekening worden door de adoptiedienst de toekomstige adoptieouders op de hoogte gebracht. In een daaropvolgend gesprek op onze dienst krijgen de adoptanten informatie over het kind dat aan hen werd toegewezen door het adoptieteam. Zij ondertekenen een verklaring op eer waarbij ze het kindje aanvaarden en krijgen informatie betreffende de documenten die ze in orde moeten brengen.
De dag nadien gaat de adoptiedienst samen met de nieuwe adoptieouders het kindje ophalen in het opvanggezin.

Zodra de adoptiedienst over alle officiƫle documenten van het adoptiekind en de adoptanten beschikt wordt het dossier aan de advocaat bezorgd. De advocaat stelt vervolgens het verzoekschrift op en maakt het over aan de jeugdrechtbank.

De Jeugdrechtbank start dan het onderzoek en zal in het kader daarvan opdracht geven om de medewerker van de Adoptiedienst, die hiervoor volmacht heeft gekregen van de geboorteouder(s), en de adoptieouders te horen. Zo wil de jeugdrechter nagaan of de plaatsing voor adoptie correct is verlopen.

Na afronding van dit onderzoek vindt de zitting plaats waarbij de jeugdrechter het adoptievonnis uitspreekt. De adoptanten evenals de medewerker van de adoptiedienst, als vertegenwoordiger van de geboorte-ouder, krijgen hiervoor een uitnodiging (oproepingsbrief) van de jeugdrechtbank. Na de zitting duurt het ongeveer 1 maand vooraleer de tekst van het vonnis definitief wordt opgemaakt en doorgestuurd naar de dienst burgerlijke stand van de gemeente, die de inschrijving administratie verder afhandelt.