Zoektochten

Zoektochten

De vraag van het adoptiekind naar zijn geboorte-ouder(s) geeft soms aanleiding tot een hernieuwde contactname met de adoptiedienst.

Het gebeurt ook dat een geboorte-ouder de adoptiedienst contacteert om te vragen hoe het gaat met het kind.

Het zoekwerk en het contact nemen met de "onbekende andere" gebeuren door de adoptiedienst.

De adoptiefouders ervaren hierbij vaak ambivalente gevoelens. Vanuit onze dienst worden zij erkend als belangrijke partij en in hun onwennigheid en angst begeleid om ruimte te kunnen geven aan dit gebeuren.

Bij deze begeleidingen hebben we oog voor de vragen, verwachtingen en reserves van de drie partijen in het adoptiegebeuren: de geboorteouder(s), het adoptiekind en de adoptiefouders. In verschillende gesprekken proberen we allereerst de drijfveren achter de vraag duidelijk en de verwachtingen realistisch te krijgen.

Soms leidt een vraag van een adoptiekind of van geboorteouder(s) tot een ontmoeting; soms resulteert het in een brief en/of foto; soms is er geen bereidheid en/of mogelijkheid om een positief antwoord op de vraag te geven.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van Adoptiehuis www.adoptiehuis.be