De waaier van ondersteunende pleegzorg

 

Ondersteunende pleegzorg is een laagdrempelige vorm van pleegzorg, met het doel de thuissituatie terug in evenwicht te brengen of verder te versterken. Deze vorm van pleegzorg is rechtstreeks toegankelijk en vrijwillig.

Wie kan beroep doen op ondersteunende pleegzorg?

·     Ouders met kinderen tussen 0 en 21 jaar kunnen rechtstreeks met ons contact opnemen en een vraag voor ondersteunende pleegzorg indienen.

 

Aangezien het een fundamenteel recht is van kinderen om op te groeien bij hun ouders, willen wij in eerste instantie en waar mogelijk vooral preventief werken. Door ouders extra ondersteuning te bieden en hen voor korte periodes te ontlasten door de zorg voor hun kind(eren) over te nemen, beogen wij dat de draagkracht en draaglast van ouders opnieuw in evenwicht komen. Het vermijden van een langdurige uithuisplaatsing is daarbij onze belangrijkste drijfveer.

 

·         Ook volwassenen met een beperking kunnen rechtstreeks bij ons terecht.

Wat zijn de opvangmogelijkheden binnen ondersteunende pleegzorg?

  • Een ononderbroken opvang waarbij een pleegkind of pleeggast gedurende een periode van maximaal 3 maanden in een opvanggezin verblijft.
  • Een onderbroken opvang van meerdere kortere periodes gedurende een termijn van maximaal 20 maanden.
  • Een crisisopvang waarbij een pleegkind of pleeggast onverwacht en zonder veel voorbereiding, voor maximaal 2 weken in een pleeggezin worden onderbracht aangezien hier een onmiddellijke oplossing noodzakelijk is.

Tot ondersteunende pleegzorg behoren onder meer pleegzorg tijdens weekends of vakanties, opvang in een logeergezin en andere vormen van kortdurende situationele opvang waarbij het duidelijk is dat na de opvang het pleegkind of de pleeggast gewoon terug kan opgevangen worden in het gezin waar hij of zij normaal gezien verblijft of in een andere opvangsituatie waar hij of zij regulier verblijft (bijv. een residentiële voorziening).

 

Ook de opvang van baby’s in het kader van adoptie valt onder ondersteunende pleegzorg. Kwetsbare of ongewenst zwangere vrouwen kunnen worden ondersteund of begeleid naar behoud of afstand van hun kind. Gedurende deze periode (meestal 2 à 3 maanden) kan het kind in een pleeggezin verblijven.