Klachtenprocedure

De medewerkers van het ondersteunend team staan open voor eventuele klachten en suggesties om de dienstverlening te verbeteren of bij te sturen.  Je kan je met een klacht dan ook in eerste instantie richten tot de medewerkers van het ondersteunend team, tot de teamleider of tot de directie van Pleegzorg Provincie Antwerpen.

Behalve voor klachten staan we uiteraard ook open voor suggesties en constructieve feedback.