Wie zijn wij?

Pleegzorg Provincie Antwerpen vzw, sinds 1 januari 2014 de dienst voor pleegzorg werkzaam in de provincie Antwerpen, biedt een divers pallet aan pleegzorgmodules aan. Uitgangspunt van deze brede waaier binnen het pleegzorgaanbod is om zoveel mogelijk zorg op maat te realiseren, daarbij rekening houdend met de diverse noden van pleegkinderen en/of pleeggasten op individueel niveau.

Pleegzorg Provincie Antwerpen vzw biedt onder de module ondersteunende pleegzorg een laagdrempelige en vlot toegankelijke vorm van pleegzorg aan, hetzij voor een korte aaneengesloten periode in het pleeggezin, hetzij voor meerdere, onderbroken korte periodes met de bedoeling de thuissituatie van het pleegkind of de pleeggast terug in evenwicht te brengen of verder te versterken.