Een pleeggezin is geen adoptiegezin

Bij adoptie doen de natuurlijke ouders vrijwillig afstand van alle rechten en plichten die ze hebben ten aanzien van hun kind. De Jeugdrechtbank doet hierbij een uitspraak ten gronde. In principe worden alle banden met de natuurlijke ouders verbroken. De adoptieouders nemen de plaats in van de natuurlijke ouders.

Voor pleeggezinnen liggen de zaken duidelijk anders. Pleegzorg is een tijdelijke maatregel waarbij de natuurlijke ouders geen afstand doen van hun kind. Meestal blijven ze een actieve rol spelen in het leven van hun kind wat betreft wettelijke aangelegenheden. Bij de start van de pleegplaatsing wordt met alle betrokkenen een bezoekregeling afgesproken en een handelingsplan opgesteld.

De dienst voor pleegzorg blijft in contact met de pleegouders, met het kind en met de natuurlijke ouders.