Hoe verloopt een plaatsing?

Verwijzingen

Ouders, sociale diensten en officiële instanties (Jeugdrechtbank en Comité voor Bijzonder Jeugdzorg) kunnen een beroep doen op onze dienst.

Aanmelding vraagverheldering en indicatie

Elke aangemelde problematiek wordt samen met de aanvragende instantie en/of rechtstreeks betrokkenen verkend een uitgeklaard. Na deze intakefase bekijken we in teamverband of pleegzorg een antwoord is op de hulpvraag van het gezin in nood. Verder gaan we na of onze dienst de vraag kan opnemen en wordt een begeleider aangeduid.

Matching en kennismaking

Vervolgens plannen we een 'matching', dit is een procedure waarin we op zoek gaan naar hét pleeggezin dat het beste past of aansluit bij de aangemelde problematiek. Tenslotte bespreken we met het steun- opvang-, of pleeggezin of zij bereid zijn in zee te gaan met de hulpvrager. Bij een akkoord plannen we een kennismaking.

Start van de plaatsing en de begeleiding

Wanneer de hulpvrager akkoord is met het voorgestelde gezin begeleiden we de overgang van het kind naar het pleeggezin. In deze fase maken we eveneens afspraken met alle betrokken partijen rond de praktische kant van de begeleiding (financiële vergoedingen, bezoekregelingen, afspraken rond school, vrije tijd).

Vorming voor pleegouders

Naast deze individuele begeleiding van de pleegplaatsing of steunrelatie, organiseert onze dienst regelmatig vormingsavonden voor de pleegouders.
(zie agenda)