IK-boek

Het Ik-boek is een heus levensboek waar pleeg- en instellingskinderen tussen 7 en 13 jaar zo mee aan de slag kunnen. Het is een ludiek geheel, keurig geïllustreerd, met pittige teksten en heel wat doe-opdrachten.

In een afzonderlijk bijgevoegd leesboekje wordt het verhaal van Flor en Floortje verteld, een zeer herkenbare geschiedenis over instellingen en pleeggezinnen. Deze twee figuren komen in het hele Ik-boek terug en het kind kan zich ermee identificeren.

In het boek zelf ontdekt het kind eerst wie het zelf is, wie de mensen zijn die hem al dan niet omringen, wat hij goed kan, leuk vindt of waar hij een afkeer van heeft.
Aan de hand van het verhaal van Flor en Floortje leert het vervolgens dat het niet alleen in zulke verwarrende situatie leeft, maar dat er nog zulke kinderen zijn.
Daarna komt allerhande aan bod in verband met wonen, huizen en verhuizen en hoe het kind staat tegenover familie, tegenover vrienden en schoolkameraden.

Het kind dat zo'n Ik-boek krijgt weet dat het hier om een boek gaat dat alleen van hem of haar is en het beslist dan ook zelf wat het er mee doet. Het kan sommige bladzijden invullen, andere niet. Het kan beslissen dat iemand anders het boek mag lezen, of juist niet.

Het Ik-boek kan een belangrijk instrument zijn om op zoek gaan naar en voeling te houden met zijn voorgeschiedenis, zijn achtergrond, zijn ouders of familie. Het boek kan helpen om op een speelse manier de weg te wijzen in de veel verwarrende dingen waar het in zijn leven mee te maken heeft gehad.

Dit ik-boek werd samengesteld door de diensten voor pleegzorg Open Thuis en De Mutsaard. Het werd getoetst aan ervaringen van opvoeders en pleegouders.
Tekst: Willy Schuysmans
Illustraties: Kristel Herwege