Pleegzorg Provincie Antwerpen vzw

Pleegzorg Provincie Antwerpen is een feit!

De Mutsaard, sinds 1962 een erkende dienst voor pleegzorg werkzaam in de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen, maakt sinds 1 januari 2014 deel uit van de nieuwe provinciale pleegzorgorganisatie: vzw Pleegzorg Provincie Antwerpen.

Deze samensmelting van de 9 diensten voor pleegzorg actief in de provincie Antwerpen is een van de bepalingen uit het nieuwe decreet voor pleegzorg dat door het Vlaams Parlement in juni 2012 werd gestemd.

“Pleegzorg Provincie Antwerpen biedt zorg op maat in een gezinscontext voor kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare posities. We doen dit samen met hen, met hun ouders, pleegouders, pleegzorgers en andere betrokkenen. 

Op basis van openheid en gelijkwaardigheid spreken we ieders kwaliteiten en deskundigheid aan. 

Zo creëren we samen ontplooiingskansen met respect voor eigenheid, mogelijkheden en grenzen. 

Pleegzorg Provincie Antwerpen wil vanuit een pluralistische visie bijdragen tot meer verbondenheid en solidariteit in een diverse samenleving.” 

Dit is wat de 170 medewerkers van de nieuwe provinciale dienst voor pleegzorg in Antwerpen zien als hun missie, hun opdracht.

Samen met de honderden pleeg- en gastgezinnen, de pleegzorgers, willen we de 1600 kinderen, jongeren en volwassenen die momenteel binnen de provincie Antwerpen aan onze zorgen zijn toevertrouwd, een veilige plek bieden waar zij zich ten volle kunnen ontwikkelen en zich thuis kunnen voelen.

Wie waren wij?

Bowa, Centrum Pleegzorg, De Mutsaard, Jeugdzorg in Gezin, Kaos, Oikonde Antwerpen, Oikonde  Mechelen, Open Thuis en Opvang: 9 diensten die tot nu toe werkten als afzonderlijke vzw’s bundelen hun krachten om voor pleegzorg groeikansen te creëren, pleegzorg efficiënter te organiseren en verder te professionaliseren.

Wie zijn wij?

De 9 bestaande diensten hebben zich samen omgevormd tot één nieuwe vzw “Pleegzorg Provincie Antwerpen”. De werking en de activiteiten worden regionaal gespreid uitgebouwd. Met afdelingen in Turnhout en Geel, Mechelen, Antwerpen Noord en Antwerpen Zuid willen we de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van onze dienstverlening zo dicht mogelijk bij de betrokkenen in pleegzorg brengen.

Zoals het nieuwe pleegzorgdecreet het voorziet, biedt Pleegzorg Provincie Antwerpen een brede waaier aan pleegzorgvormen aan:

-       ondersteunende pleegzorg voor kort of onderbroken (weekend) verblijf in een pleeg- of gastgezin, waarbij het perspectief bij de ouders blijft of de ondersteuning vanuit een gezin aangeboden wordt naast de ondersteuning vanuit een voorziening;

-       crisisopvang in noodsituaties;

-       perspectiefzoekende pleegzorg, wanneer men nog onderzoekt welke vervolghulp nodig en mogelijk is;

-       perspectiefbiedende pleegzorg, wanneer een langer verblijf in een pleeggezin of gastgezin aangewezen is;

-       behandelpleegzorg, wanneer tijdelijk extra methodische ondersteuning van een pleegzorgsituatie nodig blijkt;

-       psychiatrische pleegzorg in samenwerking met OPZ-Geel.

In totaal telt Pleegzorg Provincie Antwerpen 5 clusters met verschillende afdelingen, verspreid over de hele provincie. De hoofdzetel, waar de centrale administratie en de directie zetelt, is gevestigd op de Schuttersvest 45 in Mechelen.

Waar vindt u ons?

Antwerpen-Centrum/Noord

Drakenhoflaan 68, 2100 Deurne – Tel: 03/366 09 11

Korte Ypermanstraat 32, 2060 Antwerpen – Tel : 03/272 51 89

Antwerpen-Michielshof

Wittestraat 116 bus 1, 2020 Antwerpen – Tel: 03/233 52 78

Antwerpen-Karel Miry

Karel Mirystraat 2, 2020 Antwerpen – Tel: 03/247 88 60

Kempen

Stationsstraat 80-82, 2300 Turnhout – Tel: 014/45 38 82

Logen 52, 2440 Geel – Tel: 014/56 37 27

Mechelen                                                                                                 

Stuivenbergvaart 76, 2800 Mechelen – Tel: 03/015/43 30 03

Schuttersvest 45, 2800 Mechelen – Tel: 015/44 00 60

 

MEER INFO?

Stuur dan snel een mailtje naar helpdesk@pleegzorgprovincieantwerpen.be en we proberen je zo snel mogelijk verder te helpen. Je kan ook bellen naar het algemene telefoonnummer 015/44 00 60.

De web designers werken momenteel heel hard aan de nieuwe website van Pleegzorg Provincie Antwerpen.  Van zodra de nieuwe website klaar is, zorgen wij hier voor een link.  Ondertussen kan je nog steeds deze website van De Mutsaard raadplegen.

Ook op de voorlopige website www.pleegzorgprovincieantwerpen.be vind je algemene info, vooral rond het stuk werving en selectie van kandidaat-pleeggezinnen.