Kinderwerking

Vele pleegouders, ouders en verwijzers kennen ondertussen reeds de weg naar onze kinderwerking. Voor zover hun problematiek kadert binnen pleegzorg kunnen kinderen vanaf 5 jaar bij ons terecht voor een belevingsonderzoek en voor individuele begeleiding door onze psychologe, orthopedagoge en/of psychologisch assistente. Loyauteitsproblemen, verwerking van de pleegplaatsing, identiteitsvragen, problemen rond de voorgeschiedenis kunnen in de individuele begeleiding opgenomen worden.

Naast de individuele begeleiding van kinderen en jongeren bieden we ook de mogelijkheid van oudergesprekken en werken we aan contactherstel tussen ouders en kinderen.

De kinderwerking is gestoeld op een systeemtheoretische benadering. Tijdens de sessies met kinderen, zowel in het kader van belevingsonderzoek als langdurige begeleiding wordt er niet alleen gebabbeld (bij de één al wat meer dan bij de ander), er wordt ook veel gespeeld, geschilderd, geknutseld, geboetseerd. Voor de meeste kinderen staat onze komst gelijk aan spelen. Wij hebben tot nu toe niet de ervaring dat de sessies bedreigend zijn voor kinderen.