Klachtenprocedure

Wanneer personen die betrokken zijn bij onze dienst- en hulpverlening ontevreden zijn over bepaalde aspecten van onze werking kunnen zij steeds een klacht indienen. Dit kan mondeling, schriftelijk, telefonisch, per e-mail gebeuren bij de begeleider, de teamleider, de directie. Elke klacht wordt genoteerd op een klachtenformulier en er wordt een passend gevolg aan gegeven conform de klachtenprocedure zoals beschreven in ons kwaliteitshandboek.

Wanneer je vragen of klachten hebt over het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg, de Jeugdrechtbank, de dienst of andere instanties van de bijzondere jeugdbijstand, kan je ook nog terecht bij de JO-LIJN op maandag van 9 tot 13 uur, en woensdag en vrijdag van 13 tot 18; Telefoon : 0800-900 33 (gratis), Email: jolijn@vlaanderen.be.

Graag nodigen wij uit om ook vragen en suggesties omtrent onze werking ter sprake te brengen zo dat wij er rekening mee kunnen houden in ons kwaliteitsbeleid.