Meer lezen

Kinderboeken

 • Een mussenjong in het eksternest - Brigitte Minne
 • Een boek over het samenleven van eigen kinderen en pleegkinderen.
 • Patja, de gevlekte panda van Martine Delfos
 • Het verhaal van Bram - Debbie Bollen
 • Het verhaal van Bram is een (voor)leesboek om kinderen voor te bereiden op pleegzorg.
 • Pluk en Prik van Inneke Broeckx, Johan VandenBroecke en Linda Willemsen
 • Een kinderboek over pleegzorg
 • Hanna, een zusje voor zes maanden van Van Grootel L.
 • Oline, het olifantje van Martine Delfos
 • 'Oline' is een therapeutisch voorleesboek voor kinderen tussen 4 en 12 jaar die omwille van een verslavingsproblematiek bij de ouders in een pleeggezin wonen.
 • Ik ben een pleegkind van Dieltjens Kristien
 • Een kinderboek over pleegzorg. Dit boek gaat a.d.h.v. een voorleesverhaal over de gevoelens en de aanpassing die gevraagd wordt van kinderen bij de start van een pleegplaatsing.

Meer weten over pleegzorg en al zijn aspecten

 • Pleegzorg in balans van Dr. A.M. Weterings
 • Bestaanszekerheid voor kinderen: een theoretisch boek over pleegzorg
 • Matching in de pleegzorg van Johan Strijker - Tjalling Zandberg
 • (Pleeg)kinderen en vreemd gedrag !? onder redactie van Martine F. Delfos en Nelleke Visscher
 • Je kind in een ander gezin van Lieve Vanhee, Barbara Demeyer en Jozef Corveleyn over gezinsondersteunende pleegzorg en kansarme gezinnen.
 • Jij mag niet lief zijn van Hanne Rots
 • Een kind uit een pleeggezin in de klas van Fiet van Beek en Jolanda Stellingwerff
 • Een boek vol met informatie voor leerkrachten in de basisschool

Leesboeken

 • Knutseljaren van Annemie Willemse
 • Een pleegmoeder doet haar verhaal van de ervaringen met haar pleegkind en met pleegzorg in het algemeen
 • Elke dag is pleegzorgdag
 • Annemie Willemse over pleegouders en pleegzorg in Vlaanderen
 • Pleegsprokkels van Ludwine De Jaeger
 • Een reeks annekdotes uit het dagelijks leven van een pleeggezin ergens in Vlaanderen
 • Over lijstjes, pannenkoeken en een geheim plan van Leen van de Berg
 • Raf en zijn zusje verhuizen van pleeggezin naar pleeggezin. Raf hoopt dat ze uiteindelijk terug bij hun mama mogen gaan wonen. Hij heeft alvast een geheim plan bedacht om dat te bereiken.

Werkboeken

 • Ik-Boek
 • Het ik-boek is een boek voor kinderen tussen 8 en 13 jaar die in een pleeggezin verblijven of op weekend gaan naar een opvanggezin. Het is een werkboek, d.w.z. een invul-teken-lees- en plakboek tegelijk. Het boek heeft als doelstelling het bespreekbaar stellen van gebeurtenissen in het leven van het kind alsook gevoelens van het kind hierbij. Een tweede doelstelling is een overzicht te schetsen van wat er allemaal in het leven van het kind gebeurd is en het kind dit helpen te begrijpen.
 • Beertje Bram
 • Het boek van Beertje Bram is een werkboek voor kinderen die in een pleeggezin verblijven. Het is een invul-, teken- en plakboek tegelijkertijd. Het boek heeft als doelstelling het bespreekbaar stellen van gebeurtenissen in het leven van het kind alsook gevoelens van het kind hierbij.