Ons aanbod

  • Een gedifferentieerd aanbod van pleegzorg voor gezinnen en kinderen in moeilijke opvoedingssituaties op vraag van de ouders of op verwijzing door Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of Jeugdrechtbank.
  • Selectie en voorbereiding van kandidaat-pleeggezinnen voor hun engagement in pleegzorg.
  • Begeleiden van de kinderen, de ouders, de pleegouders doorheen het hele pleegzorgtraject van vraagverheldering tot en met nazorg.
  • Individuele begeleiding van de kinderen en jongeren in het begrijpen en het verwerken van de pleegsituatie en wat er bij komt kijken, met de mogelijkheid van oudergesprekken.
  • Ontmoetingsruimte voor al dan niet begeleide contacten tussen ouders en kinderen die door onze dienst begeleid worden.
  • Het IK-boek, een werkboek voor kinderen die tijdelijk in een pleeggezin of in een instelling wonen.
  • Een driemaandelijks contactblad voor pleegouders en sympathisanten.
  • Onze bibliotheek met informatie en kinderboeken over pleegzorg.
  • Vormings- en ontmoetingsmomenten voor pleeggezinnen.