Ontmoetingsruimte

Binnen onze begeleidingen en bij verwijzers merken we een toegenomen vraag naar begeleide bezoeken.

Met onze ontmoetingsruimte willen we een veilige, neutrale omgeving aanbieden waar bezoeken tussen ouders en kinderen kunnen doorgaan. Door de aanwezigheid van speelgoed voor alle leeftijden en kookmateriaal willen we de ouders de mogelijkheid bieden om tijdens bezoekmomenten zo ongedwongen mogelijk met hun kinderen om te gaan.

Naast ontmoetingsmogelijkheden biedt deze ruimte eveneens meer mogelijkheden voor de individuele begeleiding van kinderen en jongeren. Ze kunnen er geobserveerd worden in hun spel en in interactie met hun ouders, pleegouders en begeleider.