Oproep

Wanneer een kind of een jongere omwille van een moeilijke thuissituatie tijdelijk in een ander gezin wordt opgevangen is dat heel ingrijpend voor alle betrokkenen. Deze overgang kan alleen maar lukken als we een gezin vinden dat zo goed mogelijk past bij de eigenheid van het kind en zijn ouders. Een goede koppeling tussen pleeggezinnen en kinderen/jongeren is maar mogelijk als we kunnen kiezen uit een ruim aanbod van kandidaat-pleeggezinnen, met elk hun eigen troeven en specifiek aanbod.

Vandaar dat wij steeds op zoek zijn naar alleenstaanden, koppels en gezinnen die een engagement willen uitdragen naar andermans kinderen.

We zijn vooral ook nog op zoek naar pleegzorgers die ruimte hebben voor brussen (broers en zussen), voor zeer kleine kinderen en voor pubers, voor volwassen personen met een handicap.

We hebben ook nood aan weekendgezinnen en gezinnen voor korte opvang en crisisopvang.

Heb je nog een plaatsje vrij in je huis/gezin?

Wil jij een kind of een jongere tijdelijk een warme thuis bieden of samen enkele leuke weekends doorbrengen?

Voel jij je aangesproken?

Neem dan zeker contact met Pleegzorg Provincie Antwerpen op het nummer 0491/04.00.45 of via e-mail naar info@pleegzorgprovincieantwerpen.be