Pleegzorg... gedeelde zorg

Wanneer je andermans kind in je gezin opneemt blijven de ouders een belangrijke partij. Zij moeten op zijn minst de kans krijgen om te verwoorden wat ze verwachten en kansen krijgen hun rol als ouder ten aanzien van hun kind verder op te nemen, ook al ligt de opvoedingsverantwoordelijkheid bij de pleegouders. Dat is van fundamenteel belang voor de kinderen in kwestie. Naast langdurige pleegzorg voor kinderen die in hun milieu van herkomst geen perspectief meer hebben staat pleegzorg vandaag ook duidelijk voor een tijdelijke opdracht, waarbij de voorbereiding van een terugkeer naar de ouders het doel is. Ondersteuning van goede relaties tussen pleegouders, ouders en kinderen is dan ook één van de belangrijkste taken van de begeleiders van een dienst voor pleegzorg. Kinderen mogen immers niet voor het dilemma komen te staan te moeten kiezen tussen hun ouders en pleegouders.