Sponsering

Wil je onze pleegzorgwerking steunen?

Omdat vzw Pleegzorg Provincie Antwerpen pas officieel van start gegaan is op 1 januari 2014, kunnen wij jammer genoeg voorlopig nog geen fiscale attesten afleveren voor giften ten voordele van onze pleegzorgwerking.

Wil je in de toekomst onze pleegzorgwerking steunen, dan vind je spoedig meer info hierover op de website van Pleegzorg Provincie Antwerpen (in ontwerp).

Adoptiedienst De Mutsaard steunen?

Mensen die onze adoptiedienst een financieel duwtje in de rug willen geven, kunnen dit uiteraard nog steeds doen! Wij kunnen jouw financiële steun goed gebruiken voor vernieuwende projecten en voor specifieke noodsituaties. Met jouw hulp kunnen wij nog zoveel meer!

Wens je onze adoptiedienst te steunen, dan kan je jouw giften overmaken op het rekeningnummer  IBAN BE34 4097 5277 3190 t.a.v. Caritas Jeugd- en Kinderzorg vzw, Karel Mirystraat 2, 2020 Antwerpen met vermelding “projecten adoptie”.

Belangrijke informatie !

De wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen (Belgisch Staatsblad van 20 december 2012 - Ed. 4) heeft vanaf het aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012) de bepalingen met betrekking tot de giften gewijzigd. De voornaamste wijziging voor de schenker is dat giften voortaan geen recht meer geven op een aftrek van het totale netto-inkomen, maar op een belastingvermindering van 45% van de werkelijk gedane giften.