Wat brengt pleegzorg teweeg in het pleeggezin?

Door de komst van een kind of een jongere verandert er nogal wat binnen een gezin! Onvermijdelijk ontstaan er verwachtingen bij het pleegkind en de pleegouders.

Elk pleegkind heeft zijn eigen geschiedenis

Pleegouders die vermoeden dat hun pleegkind al snel zijn gevoelens zal uiten tegenover hen of die op korte termijn op grote gedragsverandering hopen, kunnen hierin ontgoocheld worden. Een pleegkind is in het begin vaak argwanend, introvert, angstig en of verdrietig. Liefde en aandacht zijn voor hem of haar misschien ongewoon en volwassenen kunnen in de ogen van een pleegkind soms onbetrouwbaar zijn. Meestal duurt het een tijdje vooraleer het kind zijn vertrouwen schenkt aan de mensen in zijn nieuwe omgeving. Het pleeggezin benadert de komst van het kind best realistisch in het besef dat het steeds gaat om andermans kind, met een eigen geschiedenis en identiteit.

Contact met de ouders

Afhankelijk van hun mogelijkheden en hun thuissituatie komen de ouders op bezoek in het pleeggezin of gaat het kind thuis bij zijn ouders logeren. Het is belangrijk dat de pleegouders het kind helpen alle relevante personen en gebeurtenissen een 'plaats' te geven in zijn/haar leven. Deze zullen hoe dan ook deel uitmaken van zijn toekomst.

Eigen kinderen, familie en buurt

Ook de eigen kinderen van de pleegouders, de familie, de vriendenkring zal in de toekomst rekening moeten houden met de komst van een pleegkind in het gezin. Het is daarom belangrijk dat zij mee betrokken worden in de voorbereiding op pleegzorg.

Een pleegplaatsing is tijdelijk

Eén van de allermoeilijkste aspecten in pleegzorg is ongetwijfeld het vertrek van het kind, hetgeen uiteraard samenhangt met de evolutie in het oorspronkelijk gezin. Na verloop van tijd ontstaat er immers een band tussen het pleegkind en zijn pleeggezin.

Begeleiding

Niet alleen bij de afbouw van een plaatsing maar ook gedurende de ganse termijn dat een kind in hun gezin verblijft, kunnen pleegouders rekenen op een ondersteunende begeleiding vanuit onze dienst. Zij staan er niet alleen voor: pleegzorg is een gedeelde zorg!